Parametry opisowe

Parametry opisowe, liczby, za pomocą których charakteryzuje się statystyczną zbiorowość; służą do zwięzłego, a ścisłego opisania zbiorowości. Najczęściej stosuje się: średnie, dyspersji miary, asymetrii miary i koncentracji miary.