Państwowy ośrodek maszynowy

Państwowy ośrodek maszynowy, przedsiębiorstwo państwowe, działające w rolnictwie polskim na zasadach rozrachunku gospodarczego; powołane do technicznej i organizacyjnej obsługi mechanizacji rolnictwa przez: 1. odpłatne wykonywanie usług remontowych i przeglądów technicznych ciągników, maszyn rolniczych i różnych urządzeń mechanicznych do prac hodowlanych w gospodarstwach uspołecznionych, kółkach rolniczych i gospodarstwach indywidualnych; 2. produkowanie niektórych urządzeń i sprzętu mechanizacji prac rolnych i hodowli, regenerację części zamiennych i zaopatrzenie gospodarstw rolnych w środki techniczne, np. wyposażenie warsztatów, części zamienne i paliwo; 3. organizowanie szkolenia zawodowego robotników zatrudnionych w warsztatach remontowych i przy eksploatacji ciągników, maszyn i urządzeń w gospodarstwach rolnych; 4. udzielanie pomocy instruktażowej i organizacyjnej gospodarstwom i kółkom rolniczym w zakresie eksploatacji i konserwacji ciągników i maszyn rolniczych oraz urządzeń mechanizacji prac w hodowli. Funkcje P.O.M. zmieniają się wraz z rozwojem gospodarstw uspołecznionych i kółek rolniczych oraz mechanizacji prac w gospodarstwach chłopskich, a także wraz z postępem w zaopatrzeniu rolnictwa w środki mechanizacji. Na czele P.O.M. stoi dyrektor; podlegają one wojewódzkim zjednoczeniom mechanizacji rolnictwa, nadzorowanym przez wojewódzkie rady narodowe, a na szczeblu centralnym przez Ministerstwo Rolnictwa. W 1971 istniały 352 P.O.M., 698 ich filii i 41 zakładów naprawczych, zatrudniające łącznie 76,4 tys. pracowników.