Dyspersji miary

Dyspersji miary (dyspersja, rozproszenie), charakterystyki liczbowe statystycznego szeregu. Mówi się, że dyspersja jest duża, gdy wartości odpowiadające poszczególnym spostrzeżeniom różnią się znacznie między sobą, mała natomiast, gdy wartości te wykazują tylko niewielkie różnice. Większą lub mniejszą dyspersję można wyraźnie dostrzec posługując się wykresem: większej dyspersji odpowiada krzywa bardziej spłaszczona, o szerokiej podstawie i słabo zaznaczonym maksimum, mniejszej dyspersji odpowiada natomiast krzywa o przebiegu bardziej stromym, z wyraźnym maksimum. M.d. zbudowane są w taki sposób, że większej dyspersji odpowiadają wyższe wartości tych miar, a całkowitemu brakowi dyspersji (w przypadku gdy wszystkie wartości są jednakowe) odpowiada m.d. równa zeru. Najważniejszymi m.d. są: odchylenie ćwiartkowe, odchylenie przeciętne, odchylenie standardowe, wariancja i rozstęp.