Koncentracji miary

Koncentracji miary, charakterystyki liczbowe służące do określania stopnia skupienia cech w statystycznym szeregu. W toku statystycznej analizy stwierdza się w wielu przypadkach skupienie mniejszej lub większej części ogólnej sumy wartości dookoła jakiegoś ośrodka, inaczej mówiąc: stwierdza się nierówno- mierność rozkładu wartości między poszczególnymi jednostkami zbiorowości. Np. ludność kraju może być mniej lub więcej skoncentrowana w wielkich miastach; dochód narodowy może być mniej lub bardziej równomiernie podzielony między poszczególne warstwy społeczeństwa; typowym przykładem jest również bardzo nierównomierny rozkład własności ziemskiej w krajach kapitalistycznych. W przypadkach takich rozkładów wartości zmiennej mówi się o występowaniu zjawiska koncentracji tych wartości. Zjawisko koncentracji można przedstawić szczególnie plastycznie na wykresie specjalnego typu, mianowicie za pomocą krzywej, noszącej nazwę krzywej koncentracji albo krzywej Lorenza. Wykres taki umożliwia obliczenie miary liczbowej koncentracji, zwanej stosunkiem koncentracji (koncentracji stosunek).