Koncesja

Koncesja, zezwolenie władz administracyjnych na prowadzenie takiej działalności gospodarczej, która wg obowiązującego w danym kraju ustawodawstwa nie może być prowadzona bez zezwolenia. Celem wprowadzenia obowiązku koncesyjnego może być np. dążenie do niedopuszczenia wykonywania określonej produkcji lub uzależnienie jej wykonywania od posiadania odpowiednich kwalifikacji przez wykonawcę. Wielki kapitał przez swoje wpływy na władzę administracyjną wykorzystuje nieraz k. jako środek ochrony monopolistycznego stanowiska. W krajach demokracji ludowej koncesjonowanie prywatnego przemysłu i handlu odgrywa m. in. rolę środka ukierunkowującego działalność tzw. inicjatywy prywatnej. Ustawodawstwo w Polsce unika używania terminu ,,k.” zastępując go najczęściej terminem „zezwolenie”. Np. osoba fizyczna nie może w myśl obowiązujących przepisów prowadzić zarobkowej działalności przemysłowej, handlowej lub usługowej bez zezwolenia właściwych władz administracyjnych. Zezwolenie takie jest aktem administracyjnym i zazwyczaj wydanie go jest uzależnione m. in. od kwalifikacji zawodowych petenta; ponadto zezwolenie może określać niektóre warunki wykonywania działalności zarobkowej.