Hedonizm

Hedonizm, koncepcja socjalno-etyczna, wywodząca się ze starożytnej Grecji; zgodnie z tą koncepcją kryterium postępowania ludzkiego jest określona przyjemność i unikanie przykrości; koncepcję tę rozwinął J. Bentham w teorii utylitaryzmu filozoficznego, traktującej h. jako uniwersalną zasadę psychologiczną i moralną. H. jako zasada postępowania homo oeconomicus stał się jedną z podstawowych zasad ogólnych subiektywnej szkoły w ekonomii austriacka szkoła burżuazyjnej ekonomii politycznej). Jako koncepcja całkowicie odrywająca proces gospodarowania i w ogóle postępowania ludzkiego od historycznych warunków społecznych, jest błędny; był jednak szeroko wykorzystywany do celów apologii systemu kapitalistycznego.