Krzywa normalna

Krzywa normalna (Gaussa), pewna szczególna postać rozkładu zmiennej losowej; występuje w tych przypadkach, gdy zmienna losowa jest sumą wielkiej liczby niezależnych wielkości przypadkowych, z których każda jest mała w stosunku do całej sumy, a więc, gdy wartość zmiennej zależy od wielkiej liczby niezależnych przyczyn. Jeżeli z jakiejś zbiorowości pobiera się wiele prób o dość dużej liczebności i dla każdej z nich oblicza się średnią arytmetyczną, wówczas średnie te dają często rozkład normalny (gdyby np. wylosować wiele jednakowo licznych grup pracowników i dla każdej wyznaczyć średni zarobek pracownika, średnie zarobki utworzyłyby rozkład normalny). Z tej właściwości średnich korzysta się m. in. w metodzie reprezentacyjnej oraz w statystycznej kontroli jakości. Jeżeli samą zmienną w równaniu k.n. zastąpić logarytmem zmiennej, z k.n. otrzymuje się krzywą logarytmiczno-normalną, która jest asymetryczna. Rozkład normalny wykazują np. wzrost lub waga ludzi. W dziedzinie społeczno-gospodarczej występują raczej rozkłady logarytmiczno-normalne, np. rozkład dochodów wg wysokości.