Statystyczne badanie

Statystyczne badanie (dochodzenie), polega na uchwyceniu prawidłowości w badanej zbiorowości statystycznej; przeprowadza się przez obserwację jednostek statystycznych (statystycznego badania jednostka). Etapy b.s.: 1. obserwacja (zbieranie danych liczbowych); 2. opis zbiorowości statystycznej; 3. analiza badanej zbiorowości. Obserwacja — liczenie lub mierzenie różnych elementów badanego procesu (statystyczna obserwacja). Opis — kontrola zebranego materiału statystycznego, jego klasyfikacja wg różnych cech (statystyczne grupowanie), w wyniku czego otrzymuje się szeregi statystyczne, następnie sporządza się tablice statystyczne, wykresy oraz opracowuje charakterystyki liczbowe (średnie, statystyczne wskaźniki itp.). Analiza — wykrycie prawidłowości w badanych zjawiskach, interpretacja tych prawidłowości oraz formułowanie uzyskanych wskaźników (— statystyczna analiza).