Statystycznego badania jednostka

Statystycznego badania jednostka, element zbiorowości statystycznej opisywany w toku obserwacji statystycznej; jest ściśle definiowana przy określaniu celu badania statystycznego. J.b.s. mają pewne wspólne cechy, a jednocześnie różnią się od siebie innymi cechami. O każdej badanej jednostce zbiera się osobno odpowiednie informacje. Informacje o wszystkich jednostkach badanych w danej zbiorowości statystycznej tworzą dopiero pełny materiał statystyczny, który poddawany jest analizie. Przy badaniu np. przeciętnego zbioru z 1 ha gospodarstw chłopskich w woj. krakowskim j.b.s. są gospodarstwa chłopskie, ich wspólną cechą to, że znajdują się w woj. krakowskim, a cechą różniącą je od siebie wydajność z 1 ha. Liczba jednostek wchodzących w skład badanej zbiorowości nazywa się liczebnością. W podanym przykładzie liczebnością będzie liczba gospodarstw w woj. krakowskim. Przy badaniu zbiorowości statystycznej można, zależnie od celu badania, przyjąć różne jednostki statystyczne. Np. w czasie spisu ludności każdą osobę lub gospodarstwo domowe. Określenie j.b.s. nasuwa często duże trudności. Od poprawnego ustalenia j.b.s. zależy dokładność obrazu badanej rzeczywistości. Zob. też: statystyczna zbiorowość, statystyczna obserwacja, statystyczne badanie.