Współczynnik śmiertelności

Współczynnik śmiertelności, W praktyce służby zdrowia określa się jako stosunek liczby zmarłych do liczby chorych; najczęściej obliczany jest wg zgonów w zamkniętych zakładach służby zdrowia na poszczególne choroby lub grupy chorób.