Centralny okręg przemysłowy

Centralny okręg przemysłowy, region gospodarczy w Polsce, którego rozwój przypada na lata 1936—39; obejmował obszar 58 669 km!, zamieszkiwany przez ok. 5,6 min mieszkańców. Centrum tego okręgu miał być Sandomierz. O budowie i lokalizacji C.O.P. zdecydowały względy wojskowe, gospodarcze i demograficzne. Na terenie C.O.P. zaprojektowano i częściowo podjęto budowę wielu obiektów przemysłowych, głównie przemysłu zbrojeniowego (Stalowa Wola, Mielec, Dębica, Rzeszów, Starachowice i in.). Do 1939 uruchomiono zaledwie nieliczne oddziały projektowanych obiektów. Budowa C.O.P. była wyrazem stosowanej w Polsce polityki interwencjonizmu państwowego.