Rada ekonomiczna przy Radzie Ministrów

Rada ekonomiczna przy Radzie Ministrów, organ doradczy Rady Ministrów, działający w latach 1957—62, powołany do prowadzenia analizy podstawowych zagadnień gospodarki narodowej oraz zapewnienia należytego przygotowania wytycznych polityki gospodarczej; R.E. składała się z ekonomistów naukowców i ekonomistów praktyków mianowanych na okres dwu lat ad personom przez prezesa Rady Ministrów. Działalność R.E. opierała się na komisjach i zespołach roboczych powoływanych do prac związanych z poszczególnymi dziedzinami gospodarki lub w celu opracowania określonych zagadnień; R.E. publikowała corocznie przegląd sytuacji gospodarczej kraju. Przewodniczącym R.E. był O. Lange.