System inwestycyjny. Podstawowe pojęcia. Alternatywna spółka inwestycyjna, inwestycja w opcje

Systemy inwestycyjne są podstawowymi narzędziami każdego inwestora. To w praktyce zbiór pewnych reguł, które stosuje się podczas podejmowania decyzji o zakupie albo sprzedaży danego waloru. Jak stworzyć dobry system inwestycyjny?
Najważniejsze, aby w długim terminie obrany system generował na rachunku inwestora bilans dodatki. Uważa się, że system tego typu powinien być stosunkowo prosty oraz dawać jednoznaczne sygnały do kupna albo sprzedaży.

Stosunkowo nowym pojęciem jest Alternatywna Spółka Inwestycyjna, czyli alternatywny fundusz inwestycyjny, odmienny od tworzonych i funkcjonujących na podstawie ustawy specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych i funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Wyłącznym przedmiotem działalności ASI jest zatem zbieranie i lokowanie aktywów pozyskanych od wielu inwestorów. Ma to się odbywać w ich interesie oraz według określonej polityki inwestycyjnej.

Wśród inwestorów popularna obecnie jest inwestycja w opcje, czyli instrumenty pochodne dające inwestorowi prawo, ale nie narzucające obowiązku do zakupu albo sprzedaży danego dobra po określonej cenie.