Praca w Holandii. Jak rozliczyć dochód? Odzyskiwanie podatku z zagranicy – zwrot podatku z Holandii

Praca za granicą wiąże się, podobnie jak w Polsce, z rozliczaniem uzyskanych dochodów. Chociaż wydaje się to skomplikowane, zwykle sytuacja jest prosta. Jak rozliczyć podatki z zagranicy?

Zatrudnienie w innym kraju, np. w Holandii i uzyskiwanie za granicą dochodów łączy się zwykle z wystąpienie prawa do zwrotu nadpłaconego podatku. Polski pracownik może bowiem korzystać z kwot wolnych od podatku obowiązujących w danym kraju albo ulg podatkowych. I zwykle kwoty te nie są uwzględniane przez pracodawcę w czasie, w którym pobiera zaliczki na podatek. Z czym wiąże się odzyskiwanie podatku z zagranicy?

Wszystkie ulgi i kwoty wolne wykazuje się dopiero w deklaracji rocznej. W związku z tym zaliczki na podatek, które opłaca pracodawca, zazwyczaj są wyższe niż wskazuje na to kwota wynikająca z deklaracji podatkowej, w której ulgi zostały uwzględnione. Skutkiem tego jest nadpłata – jej kwota wskazana jest w deklaracji. O zwrot podatku z Holandii można zatem ubiegać się zarówno przebywając jeszcze za granicą jak i po powrocie do kraju. Warunkiem jest złożenie wniosku w formie wymaganej w kraju, w którym następuje rozliczenie.