Podpisy elektroniczne. Czym się różnią? Podpis elektroniczny i podpis odręczny

Można wyróżnić dwa podstawowe rodzaje podpisów elektronicznych. Chociaż nazwy są podobne, różnice między nimi są istotne i nie należy ich mylić. Czym zatem różni się tzw. bezpieczny podpis elektroniczny od odręcznego podpisu elektronicznego?

Oba typy podpisu używane są w tym samym celu – do poświadczania dokumentów w formie elektronicznej. Pozwalają także na identyfikację osoby, która taki podpis składa. Tzw. bezpieczny podpis elektroniczny składany jest za pomocą określonego, indywidualnego klucza prywatnego. Jego konstrukcja oparta jest o zaawansowane techniki kryptograficzne. Co ważne, jest on przyporządkowany do konkretnej osoby i sporządzony w oparciu o specjalne urządzenia i dane. Używa się go przede wszystkim do podpisywania faktur w formie cyfrowej, korespondencji urzędowej czy też składania deklaracji podatkowych.

Drugim typem jest podpis odręczny, zwany także zwykłym podpisem elektronicznym. Polega na złożeniu na danym dokumencie elektronicznym podpisu za pomocą piórka lub stylusa. W praktyce wygląda to tak, że konkretna osoba podpisuje się na ekranie tabletu w sposób, jakby robiła to zwykłym długopisem. Specjalne oprogramowanie zmienia podpis na wersję elektroniczną, dzięki czemu może zostać umieszczony na danym dokumencie.