Na czym polega leasing operacyjny? Szkolenia

Jeśli chodzi o nabywanie samochodów i innych składników majątku trwałego, sytuacja przedsiębiorców jest w tym przypadku łatwiejsza niż osób prywatnych. Mogą oni bowiem skorzystać z leasingu, który jest obecnie niezwykle popularny i stosowany częściej niż na przykład zakup samochodu za gotówkę.

Leasing operacyjny jest stosunkowo nowym pojęciem na polskim rynku. Występują w nim dwie strony. Leasingodawca jest posiadaczem określonego dobra materialnego, które wchodzi w skład jego majątku trwałego. Zgadza się on, w zamian za zapłatę rat leasingowych w określonej wysokości, na przekazanie go do użytkowania leasingobiorcy. Podczas spisywania warunków umowy ustala się czas trwania leasingu, który co do zasady nie może być dłuższy, niż wynosi czas amortyzacji danego dobra materialnego.

Kwestie związane z leasingiem mogą być dość skomplikowane, dlatego dobrym rozwiązaniem mogą okazać się szkolenia leasingowe. Podczas zajęć tego typu osobom zainteresowanym przekazywana jest szczegółowa wiedza związana ze wszystkimi zagadnieniami związanymi z leasingiem.