Współczynnik małżeństw i rozwodów

Współczynnik małżeństw i rozwodów, stosunek liczby małżeństw lub rozwodów do liczby ludności (zwykle na 1000 osób); dla małżeństw współczynnik obliczany jest także jako stosunek liczby nowożeńców do liczby ludności w odpowiednich pogrupowaniach wg płci i wieku.