Gospodarstwo pomocnicze

Gospodarstwo pomocnicze, jednostka produkcyjna lub usługowa prowadzona przez jednostkę budżetową albo przedsiębiorstwo w celu realizacji ubocznej lub pomocniczej działalności (np. gospodarstwo rolne przy szkole). Działalność finansowa g.p. może opierać się na zasadach rozrachunku gospodarczego lub na zasadach uproszczonych (uproszczone zasady gospodarki środkami obrotowymi, rozliczeń z budżetem itp.).