Normy kosztorysowe scalone

Normy kosztorysowe scalone, łącznie z projektem technicznym lub rysunkami roboczymi stanowią jednolitą dla wszystkich wykonawców podstawę wyceniania elementów konstrukcyjnych i robót budowlano-montażowych ujętych w systematyce grupowej o takich samych lub bardzo zbliżonych warunkach wykonawstwa; obejmują normy robocizny, normy zużycia materiałów oraz normy pracy sprzętu i środków transportowych dla różnych elementów konstrukcyjnych lub rodzajów robót wykonywanych w przeciętnych warunkach, uwzględniających właściwe metody organizacji i wykonawstwa. S.n.k. ustala się centralnie jako powszechnie obowiązujące; publikowane są w odpowiednich urzędowych wydawnictwach. S.n.k. nie mogą służyć za podstawę rozliczeń z robotnikami za wykonane roboty.