Opłaty wyrównawcze

Opłaty wyrównawcze, opłaty nakładane na towary importowane w celu podniesienia ich cen na rynku wewnętrznym do z góry określonego poziomu. Stosowane są wtedy, kiedy w danym kraju lub ugrupowaniu gospodarczym prowadzi się politykę utrzymywania cen wewnętrznych na poziomie wyższym niż na rynku światowym. Zadaniem ich jest wyrównanie cen towarów importowanych do tego poziomu. O.w. mogą być stosowane zamiast ceł albo obok ceł. W tym drugim przypadku o.w. pobierane są, gdy cena towaru importowanego wraz z cłem jest niższa od ustalonego poziomu, przy którym dopuszcza się dany towar importowany na rynek wewnętrzny. Ponieważ poziom ten w danym okresie nie ulega zmianie, a ceny na rynku światowym zmieniają się, to wysokość o.w. (co jest ich cechą charakterystyczną odróżniającą je od ceł) ulega również zmianie. O.w. mają więc na ogół bardziej protekcjonistyczny charakter niż cła (chyba, że te ostatnie ustalone zostają na prohibicyjnym poziomie), bowiem jeśli nawet eksporter zagraniczny obniży cenę eksportową, to jego towar dla odbiorcy w kraju lub ugrupowaniu gospodarczym, które stosuje o.w., nie ulegnie potanieniu. Najbardziej typowym przykładem o.w. w krajach kapitalistycznych są obecnie o.w. stosowane w polityce rolnej Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej.