Klauzula narodowa

Klauzula narodowa, druga obok klauzuli największego uprzywilejowania klauzula umowna, określająca zasady traktowania się państw w międzynarodowych stosunkach gospodarczych. K.n., jedna z klauzul umów międzynarodowych, oznacza zobowiązanie każdej ze stron, uczestniczącej w danej umowie, do traktowania obywateli, osób prawnych, towarów, statków drugiej strony tak, jak traktuje własnych obywateli, osoby prawne, towary, statki, przy czym w umowie tej określa się konkretnie zakres przedmiotowy k.n. W zależności od umowy k.n. może dotyczyć wszystkich wyżej wymienionych dziedzin lub też części z nich. K.n. może być zawarta w umowie bilateralnej bądź też wielostronnej. W przypadku towarów klauzula ta zawarta jest np. w GATT. Zobowiązuje ona kraje GATT zwłaszcza do niestosowania w stosunku do towarów importowanych z innych krajów GATT podatków, opłat, ustaw, reglamentacji i przepisów dotyczących sprzedaży, przewozu, dystrybucji oraz użytkowania poszczególnych towarów na rynku wewnętrznym w sposób stwarzający uprzywilejowaną sytuację dla towarów pochodzenia krajowego.