Kontyngent

Kontyngent: 1. pewna liczba osób (np. rekrutów) lub wielkość dostawy dóbr (np. dla wojska); 2. w handlu zagranicznym — określona wielkość wywozu, przywozu, tranzytu towarów lub dewiz.