Obrót uszlachetniający

Obrót uszlachetniający, odpłatny przerób (uszlachetnianie) towarów otrzymanych w tym celu czasowo z zagranicy lub wysłanych po to za granicę. O.u. nazywa się czynnym dla tego kraju, w którym odbywa się przerób i do którego wpływa zapłata, biernym zaś — dla kraju, który powierza towar do przerobu za granicą i z którego pochodzi zapłata; pierwszy stanowi w istocie eksport usługi, polegającej na przerobie, drugi zaś — import takiej usługi. Warunkiem o.u. w ścisłym znaczeniu jest, aby przerabiany towar pozostawał podczas przerobu własnością wysyłającego i jemu był zwrócony.