Funkcje

Funkcje, niech X, Y oznaczają dwa dowolne zbiory. Jeśli każdemu elementowi zbioru X został przyporządkowany pewien element zbioru Y, to mówimy, że na zbiorze X została określona funkcja o wartościach należących do zbioru Y. Jeśli f jest funkcją określoną na zbiorze X i o wartościach należących do zbioru Y, to przez f(x) oznaczamy ten element zbioru Y, który został przyporządkowany elementowi x ze zbioru X. W celu oznaczenia funkcji f określonej w zbiorze X i o wartościach należących do zbioru Y stosuje się zapis: f:X->Y albo X ϶->f(x)ϵY.