Bulionizm

Bulionizm, wczesnomerkantylistyczny (merkantylizm) pogląd o decydującym znaczeniu kruszców szlachetnych (złota i srebra) dla bogactwa kraju. Bulioniści przypisywali kruszcom szlachetnym zdolność aktywizacji handlu i wzrostu dochodów państwa. Wszelkie zabiegi w celu zwiększenia zasobów złota i srebra, m. in. zakaz wywozu kruszców szlachetnych, były w mniemaniu bulionistów Skutecznymi środkami poprawy bilansu płatniczego i wzrostu bogactwa kraju. Stanowisko bulionistów preferujące tym samym tezauryzacyjne funkcje pieniądza znajdowało dość powszechny wyraz w polityce większości krajów Europy XVI w.