Mennicza stopa

Mennicza stopa, ustawowe określenie zawartości metalu szlachetnego (złota, srebra) wchodzącego w skład monet kruszcowych. Tę zawartość metalu szlachetnego w monecie podaje się zazwyczaj przez wymienienie ilości bitych monet z jednostki wagowej kruszcu (np. z kilograma, grzywny, funta). Zawartość czystego kruszcu w monecie wyrażona w % stanowi próbę monety.