Wyrób gotowy

Wyrób gotowy, produkt procesu produkcyjnego uzyskany z materiałów przedsiębiorstwa lub materiałów mu dostarczonych. W.g. musi odpowiadać ustalonym normom, warunkom i cechom jakościowym (jakość produktu). Wśród produktów rozróżniamy półfabrykaty i wyroby końcowe, które po zakończeniu przewidzianego dla nich procesu produkcyjnego nie są wykorzystywane dalej jako przedmioty pracy. Wyprodukowane i przeznaczone do sprzedaży
produkty nazywamy w.g. W analizie i planowaniu w.g. ujmuje się w takich miernikach, jak sztuki, tony, metry kwadratowe itd.