Rezerwy państwowe

Rezerwy państwowe, rezerwy różnego rodzaju materiałów i produktów tworzone przez rząd w celu uniknięcia trudności i zakłóceń w zaopatrzeniu kraju. R.p. przekazywane są do zużycia w zasadzie tylko w wyjątkowo ważnych dla gospodarki narodowej przypadkach: 1. trudności przywozowych spowodowanych np. dyskryminacją w obrotach międzynarodowych lub na skutek innych przeszkód w nabyciu materiałów lub produktów z importu; 2. nieurodzaju i klęsk żywiołowych (susza, powódź); 3. czasowego zachwiania równowagi między zapotrzebowaniem a zasobami określonych materiałów lub produktów, np. z powodu opóźnienia oddania do eksploatacji ważnego obiektu przemysłowego; 4. konieczności strategicznych, kiedy na skutek wybuchu wojny w danym kraju lub w innym niezbędne jest zwiększenie produkcji opartej na określonym materiale (np. metale kolorowe); 5. wystąpienie przerwy w dostawach z zagranicy lub produkcji krajowej. R.p. gromadzone są w magazynach specjalnych, w magazynach zakładów produkcyjnych lub w magazynach handlowych. W niektórych krajach zdarza się, że rząd nakazuje przedsiębiorstwom utrzymywanie koniecznych zapasów, mających charakter r.p. Dysponentem r.p. jest z reguły rząd. Nadzór nad składowaniem i przechowywaniem materiałów i produktów wchodzących w skład r.p. sprawuje specjalna organizacja państwowa.