Korespondenci rolni

Korespondenci rolni, korespondenci GUS, dostarczający informacji o rolnictwie chłopskim. Badanie rolnictwa za pośrednictwem k.r. stanowi statystyczną metodę badania niewyczerpującego. W 1972 liczba k.r. wynosiła 9400 osób. Chłopi stanowią 64% k.r.; ponadto do sieci k.r. należą nauczyciele szkół rolniczych, agronomowie terenowi, pracownicy naukowi itd. Obserwacje k.r. dotyczą albo pojedynczego gospodarstwa chłopskiego, np. w przypadku szacowania mleczności krów, albo całego obszaru sprawozdawczego, gdy chodzi np. o ocenę stanu zasiewów. Obszar sprawozdawczy obejmuje jedną lub kilka wsi dobrze znanych k.r. K.r. nadsyłają co miesiąc sprawozdanie ogólnorolnicze oraz sprawozdanie o cenach. Informacje dotyczą: przebiegu wegetacji, stanu zasiewów, wysokości plonów upraw Polowych, warzyw i sadów, agrotechniki, dat robót polowych, mleczności krów, nieśności kur, wydajności wełny, płac sezonowych robotników rolnych, cen ziemi, wolnorynkowych cen produktów rolnych itp. Informacje o cenach obejmują ok. 50 pozycji. K.r. pracują honorowo.