Pracownicy służby zdrowia a rynek pracy

Wśród wielu bardzo popularnych kierunków nauki, kierunki związane z medycyną i służbą zdrowia są niezwykle popularne i modne. Wynika to przede wszystkim z wielkiego zapotrzebowania na rynku pracy, gdzie służba zdrowia poszukuje wielu wykwalifikowanych osób do pracy. Istotnym jest, że zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę w służbie zdrowie nie ogranicza się jedynie do lekarzy, ale także wielu pracowników niższego personelu medycznego.

 

Jak pokazują statystyki, niezwykle potrzebne są pielęgniarki i położne, ale także opiekuni medyczni, technicy radiologii, fizjoterapeuci, fizykoterapeuci, czy osoby, które ukończyły technikum ortopedyczne. Wykwalifikowane osoby w zakresie kierunków medycznych zawsze znajdą zatrudnienie w swojej branży, bowiem służba zdrowia nieustannie notuje deficyt wykwalifikowanego personelu. W odpowiedzi na wciąż ogromne potrzeby powstaje wiele szkół o kierunkach medycznych, jak choćby technik radiolog, rejestratorka medyczna, technikum ortopedyczne, czy terapeuta zajęciowy. Warto także zaznaczyć, iż zarobki w służbie zdrowia, choć wciąż za niskie, są wyższe niż w wielu innych branżach.