Moratorium

Moratorium, odroczenie, prolongata wykonania zobowiązań na określony czas w związku z wystąpieniem wyjątkowych okoliczności (np. wojna, kryzys finansowy, wydarzenia losowe); dotyczy głównie zobowiązań płatniczych; ma zastosowanie bądź do zobowiązań państwowych (m. w zapłacie udzielonych pożyczek) lub zobowiązań umownych poszczególnych osób i firm; może być ustanowione aktem władzy państwowej (m. ogólne) lub nastąpić w wyniku porozumienia zainteresowanych stron (m. specjalne).