Lingua – praca. Nauka języków to podstawa

Obecnie nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważna jest nauka języków obcych. Znajomość przynajmniej jednego obcego języka jest niemalże wymogiem, jeśli chcemy otrzymać dobrze płatną i satysfakcjonującą pracę. Jeśli znamy język, otwierają się przed nami nowe możliwości zawodowe.

lingua – praca

Nawet jeśli nie mamy wyższego wykształcenia, to znając świetnie język niemiecki, hiszpański czy włoski, bez większego problemu możemy otrzymać pracę jako na przykład specjalista ds. obsługi klienta. Jeszcze bardziej pożądane są języki bardziej egzotyczne i rzadko spotykane wśród specjalistów, takie jak hebrajski, holenderski, węgierski czy serbski. Posiadając umiejętność posługiwania się takim językiem, czyli po łacinie lingua praca w dobrej i dbającej o pracownika firmie jest niemalże pewna. Jeśli dodatkowo mamy ukończone studia filologiczne lub też posiadamy odpowiednie językowe certyfikaty (ale tutaj ważna uwaga – muszą to być certyfikaty poświadczające znajomość języka na najwyższym, eksperckim poziomie), otwierają się przed nami dodatkowe perspektywy, takie jak uczenie w szkole językowej lub szkole publicznej, w przedszkolu czy jako lektor prywatny.

Ottoschule język niemiecki Warszawa