Etatyzm

Etatyzm: 1. prowadzenie działalności gospodarczej przez państwo burżuazyjne w postaci zakładania przedsiębiorstw państwowych, udziału w przedsiębiorstwach prywatnych itp. (kapitalizm państwowo-monopolistyczny); 2. regulowanie życia gospodarczego przez państwo burżuazyjne za pomocą środków administracyjnych.