Arystokracja robotnicza

Arystokracja robotnicza, w krajach kapitalistycznych — stosunkowo mała grupa robotników najlepiej wykwalifikowanych i płatnych oraz zbiurokratyzowany aparat związków zawodowych, partii socjaldemokratycznych, spółdzielczości itp. A.r. broniąc swego uprzywilejowanego stanowiska stara się nie dopuścić do zaostrzenia konfliktów klasowych. A.r. stanowi społeczne podłoże oportunizmu w ruchu robotniczym.