Ryzyko i niepewność w działalności gospodarczej

Ryzyko i niepewność w działalności gospodarczej, niepewność jest zjawiskiem występującym, gdy prawdopodobieństwo realizacji planowanego (zamierzonego) zadania (celu, środków, warunków działania) zawiera się w granicach 0